หุ่นยนต์จีนก้าวสู่เบอร์1โลก?ภายใต้นโยบายรัฐบาลจีนปัจจุบันที่กำลังผลักดันให้ ประเทศจีนเป็นตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก (ทั้งผลิตและการขาย) โดยเน้นการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และจะปฎิวัติหุ่นยนต์จีนใหม่หมด นอกจากนี้ยังต้องการให้หุ่นยนต์เข้ามาเปลี่ยน “โฉมหน้าอุตสาหกรรมจีนตามนโยบายปฏิรูปภาคการผลิต (Supply-Side Reform)” อีกด้วย

มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตหุ่นยนต์ เมื่อจบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ว่าในปี 2563 จีนต้องผลิตหุ่นยนต์ให้ได้จำนวน 1 แสนตัว เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์นั้น ประกอบด้วย 3 ประเภทคือ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หุ่นยนต์เพื่อบริการ และหุ่นยนต์เพื่อทหาร

http://www.thansettakij.com/2017/02/25/132001